Tlenek węgla, popularnie zwany czadem, powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

  • jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawiony smaku,
  • blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.
  • zatrucie małym stężeniem jest często ignorowane (bóle i zawroty głowy)

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność: przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.
Aby zadbać o bezpieczeństwo warto wyposażyć mieszkanie w czujnik tlenku węgla.

Czujnik tlenku węgla jest urządzeniem niezbędnym:

  • w łazienkach i kuchniach wyposażonych w gazowe podgrzewacze wody
  • w pomieszczeniach z kuchenkami gazowymi
  • w pomieszczeniach z ogrzewaczami i kuchenkami na butle propan-butan
  • w przydomowych garażach (kontrola spalin)
  • w pomieszczeniach z piecami węglowymi i na inne paliwa
  • w przydomowych kotłowniach
  • w każdym bezpiecznym domu!