Nasza firma w ramach usług przeciw pożarowych świadczy usługi serwisowania i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, oraz urządzeń przeciwpożarowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Serwisowanie i konserwacja

Przeglądy i naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego
Podczas kontroli sprawdzamy sprawność sprzętu ppoż., oznakowanie, rozmieszczenie oraz dobór, ilość i rodzaj użytego sprzętu gaśniczego.

Przeglądy i pomiary hydrantów
Sprawdzamy oznakowanie hydrantów, lokalizację, wyposażenie hydrantu, ciśnienie: statyczne, dynamiczne oraz wydatek l/s.

Przeglądy i konserwacja Systemów oddymiania
Sprawdzamy poprawność działania centrali oddymiania, przycisków oddymiania i przewietrzania, reakcję czujek pożarowych, okien oddymiających lub klap dymowych.

Przeglądy i konserwacja Systemów Sygnalizacji Pożaru
Sprawdzamy stan techniczny całego systemu, poprawność rozmieszczenia i doboru czujek ppoż.

Pomiary oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego
Sprawdzamy poprawność rozmieszczenia opraw oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego.

Przeglądy i konserwacje drzwi ppoż.
Sprawdzamy stan techniczny, uszczelki pęczniejące, zawiasy, samozamykacze.

Przeglądy i konserwacje bram ppoż.
Sprawdzamy: stan techniczny, uszczelki pęczniejące, elektromagnetyczne trzymacze.

Dokumentacja PPOŻ.

Opracowanie i aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
Opracowanie Planów Ewakuacyjnych
Opracowanie Oceny Zagrożenia Wybuchem
Opracowanie Dokumentów Zabezpieczających Przed Wybuchem
Audyty z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej
Ekspertyzy z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej

Szkolenia BHP i PPOŻ.

Praktyczne i teoretyczne Szkolenia z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej
Szkolenia z takresu BHP
Praktyczne ewakuacje z obiektów

Oferta

Gaśnice

Analizujemy i obliczamy niezbędną ilość gaśnic dla budynku.
Dostarczamy odpowiedni rodzaj gaśnic dla Twojego zakładu pracy.
Instalujemy i oznakowujemy gaśnice zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Hydranty

Doradzamy w zakresie doboru hydrantów wewnętrznych.
Instalujemy i oznaczamy.

Systemy przeciwpożarowe

W ramach oferty systemy przeciwpożarowe wykonujemy szereg zadań mających na celu zapobieganie pożarom, oraz ograniczenie szkód na wypadek wybuchu ognia. Na proces usługi składa się:

 • analiza obiektu
 • prjekt
 • dostawa
 • montaż
 • szkolenie obsługi
 • przeglądy techniczne

Systemy sygnalizacji pożaru.
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.
Systemy oddymiania i napowietrzania.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
Systemy detekcji gazów.

Przepusty i dylatacje PPOŻ.

Oferta przepusty i dylatacje obejmuje proces usługi wraz z doborem technologi.
Konkretnie nasze działania to:

 • analiza obiektu
 • wizja lokalna
 • wybór technologi
 • montaż
 • dokumentacja podwykonawcza

Przejścia rur instalacyjnych.
Przejścia kablowe.
Przejścia kombinowane.
Szczeliny dylatacyjne.

Drzwi i bramy przeciwpożarowe

Oferta drwi i bramy garażowe to nie tylko zaopatrzenie w systemy ale również:

 • analiza obiektu
 • wizja lokalna
 • dostawa
 • montaż
 • przeglądy techniczne

Drzwi przeciwpożarowe.
Bramy przeciwpożarowe.