Nasza firma oferuje kompleksową obsługę obiektów pod względem usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej są to między innymi:

 • Systemy Sygnalizacji Pożaru
  • projektowanie, dostawa, montaż, odbiory,
   przeglądy techniczne, konserwacje, serwis,
 • Systemy oddymiania
  • projektowanie, dostawa, montaż, odbiory,
   przeglądy techniczne, konserwacje, serwis,

Współpracujemy z czołowymi producentami systemów przeciwpożarowych w naszym kraju, którzy posiadają niezbędne dopuszczenia i certyfikaty pozwalające na ich sprzedaż i montaż w Państwa obiektach.

Zostaliśmy przeszkoleni przez głównych producentów systemów ppoż., z zakresu projektowania, montażu i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania, dzięki czemu nasi Klienci powierzyli nam obsługę swoich obiektów pod względem ppoż.

System sygnalizacji pożaru

Głównym celem tego systemu jest wczesne wykrycie pożaru, natychmiastowe powiadomienie osób znajdujących się w chronionym obiekcie, zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej oraz uruchomienie współpracujących systemów ppoż. w celu bezpiecznej ewakuacji ludzi.

czytaj więcej

System oddymiania

Od jego sprawności zależy życie i zdrowie ludzi. Rolą tego systemu jest wyprowadzenie trujących spalin i dymu w sytuacji wystąpienia pożaru w budynku. Celem nadrzędnym jest ułatwienie ewakuacji ludzi oraz prowadzenie działań przez PSP.

czytaj więcej