Podczas szkolenia teoretycznego omawiamy następujące tematy:

 • ocena miejsca zdarzenia,
 • wzywanie pogotowia ratunkowego, numery alarmowe,
 • korzystanie ze środków ochrony osobistej,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
 • zadławienie (dorosłych) – algorytm postępowania,
 • postępowanie w przypadku masywnych krwotoków,
 • postępowanie we wstrząsie uczuleniowym,
 • postępowanie z osobą nieprzytomną – pozycja bezpieczna,
 • bandażowanie i opatrywanie ran,
 • unieruchamianie kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań,
 • postępowanie przy urazie kręgosłupa i zabezpieczenie poszkodowanego,
 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego.

KROK PIERWSZY – SZKOLENIE UDZIELENIE PIERWSZEJ POMOCY – PRAKTYKA

Po omówionej części teoretycznej przechodzimy do praktyki, realizując zakres teoretyczny w praktyce:

 • oceniamy miejsce zdarzenia – czy jest bezpiecznie dla nas i poszkodowanego,
 • alarmujemy osoby w najbliższym otoczeniu, wzywamy pogotowie ratunkowe,
 • korzystamy z apteczki zlokalizowanej na terenie zakładu,
 • ćwiczymy resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie,
 • ćwiczymy postępowanie przy zadławieniach,
 • powtarzamy postępowanie przy masywnych krwotokach,
 • ćwiczymy postępowanie przy wstrząsach uczuleniowych,
 • powtarzamy ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
 • opatrywanie ran z bandażowaniem,
 • unieruchamianie kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań,
 • postępowanie przy urazie kręgosłupa i zabezpieczenie poszkodowanego,
 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego.

KROK DRUGI – ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY

Po zakończeniu szkolenia przekazujemy zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Ile osób należy przeszkolić z pierwszej pomocy?
Należy zwrócić uwagę na:

 • ilość zatrudnianych pracowników,
 • wielkość zakładu pracy oraz rodzaju i ilości zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas wykonywania pracy,
 • ilości zmian pracujących.

Odnosząc się do ww. oczywiste i zrozumiałe jest to, że nie może to być jedna osoba odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy dla całego zakładu pracy. Wg. nas warto przeszkolić grupę pracowników, która to razem będzie uczestniczyła w szkoleniu z pierwszej pomocy a następnie sama się dokształcała z tego zakresu aby wiedza nabyta nie zanikła. Warto zaznaczyć, że na każdej zmianie powinny być osoby przeszkolone a to dlatego, że pracownicy udają się na urlop, ulegają wypadkom, wyjeżdżają na szkolenia lub odchodzą z pracy. Takie sytuacje uświadamiają nam, że czasami zostawiamy zmianę/pracowników bez człowieka, który byłby w stanie nam pomóc w sytuacji kryzysowej.

Jak często należy przeprowadzać szkolenia z pierwszej pomocy ?
Jeżeli chodzi częstotliwość organizowania szkoleń z pierwszej pomocy to żaden przepis dokładnie tego nie określa. Wg. Europejskiej Rady Resuscytacji powinno odnawiać się aktualizować wiedzę z pierwszej pomocy co najmniej raz na 2 lata.

KORZYŚCI Z REGULARNIE PRZEPROWADZANYCH SZKOLEŃ PIERWSZEJ POMOCY

 • po praktycznym szkoleniu Twój pracownik nie będzie się bał udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem karetki,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy,
 • uświadomienie osobom szkolonym prawidłowego zachowania podczas wypadku,
 • poczucie bezpieczeństwa związanego z wyznaczeniem grupy osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w miejscu pracy.

Czy szkolenia z pierwszej pomocy są obowiązkowe ?

Wg. Kodeksu pracy Art. 209 :
1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy
2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.