Przejścia I Trasy Kablowe

Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budynki musza być podzielone na okreslonej wielkości strefy pożarowe.

Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych. Przejścia te - zwane również przepustami instalacyjnymi - podobnie jak przegrody, w których wystepują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. 

W systemach ogniochronnych przepustów instalacyjnych PROMASTOP. Promat oferuje zestaw urzędowo sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych.  
 
Przejścia kablowe: 
Przepusty kablowe PROMASTOP ® zamykają przejścia kabli elektrycznych przez przegrody, zachowując ich klasę odporności ogniowej. 
Rozróżniamy następujące rodzaje przepustów kablowych PROMASTOP: 
•    przepusty kablowe z wełny mineralnej, w połączeniu z bezrozpuszczalnikową, endotermiczną powłoką PROMASTOP® - Coating 
•    przepusty kablowe z pianki ogniochronnej PROMAFOAM® - C, w połączeniu z powłoką PROMASTOP® - Coating 
•    przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej PROMASTOP®, Typ S 

Obok powyższych rozwiązań Promat proponuje system ceramicznych kształtek kablowych PROMASTOP®, do bezpyłowego wykonania przepustu pojedynczych kabli. Przejścia pojedynczych przewodów mogą być również w prosty i skuteczny sposób zabezpieczone przez uszczelnienie masą ogniochronną PROMASEAL® lub PROMASEAL® - Mastic.

 

przejścia instalacyjne piła, przepusty ogniochronne piła

Przejście kablowe PROMASTOP® Typ A

Dane techniczne:

1. PROMASTOP®-Coating, d = zgodnie z Aprobatą Techniczną bezrozpuszczalnikowa powłoka o działaniu endotermicznym, nie przepuszcza wody i oleju
2. płyty niepalnej wełny mineralnej
3. półka kablowa
4. podwieszenie półki kablowej
5. kabel, wiązka kabli
6. ściana masywna,

 

Klasa odporności ogniowej: EI 120 w ścianach i stropach.


Ważne wskazówki:

Przez przepusty mogą przechodzić wszelkiego rodzaju kable i przewody elektryczne (również światłowody ). Półki kablowe z blachy stalowej, siatki drucianej, aluminium lub tworzywa sztucznego mogą być również przeprowadzane. Wiązki kabli i rury miedziane lub stalowe o średnicach do 35 mm były również poddane próbie. 

PROMASTOP® - Coating jest substancją bezrozpuszczalnikową, nie przepuszcza wody i oleju.

Aprobata techniczna: AT-15-3656/2007

Certyfikat zgodności: ITB-0129/W

fire save piła

Masa ogniochronna PROMASEAL®-Mastic

Masa ogniochronna PROMASEAL®-Mastic jest endotermicznym materiałem, mającym za zadanie zmniejszenie możliwości przeniesienia sie pożaru na drugą stronę przegrody. W niniejszej konstrukcji służy do zabezpieczania rur stalowych i żeliwnych o średnicach nie większych i 40mm.

 

 Dane techniczne:

1. PROMASEAL®-Mastic, gr. 15 mm
2. Wełna mineralna ≥40 kg/m3
3. Ściana lub strop masywny

przepusty ppoż przejścia PCV burdzy piła