Plan ewakuacji to tablice przedstawiające poziome rzuty danej kondygnacji określające kierunki ewakuacji oraz dokładną lokalizację urządzeń ppoż. takich jak:

 • podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice),
 • hydranty wewnętrzne,
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 • klucze do wyjść ewakuacyjnych,
 • wyjścia ewakuacyjne,
 • miejsca zbiórki do ewakuacji,
 • hydranty zewnętrzne,
 • główne kurki gazu itp.

Plany ewakuacyjne zazwyczaj są umieszczane na ścianach ciągów komunikacyjnych. Z doświadczenia wiemy, że dobrze wykonane plany zwracają dużą uwagę osób, które są stałymi użytkownikami obiektu ale również gości odwiedzających placówki publiczne.

Dzięki nim można w łatwy sposób określić swoją lokalizację lub odszukać miejsce, do którego zamierza się udać.
Dzięki temu goście i użytkownicy budynku w prosty sposób zapamiętują kierunki do wyjść ewakuacyjnych oraz rozmieszczenie sprzętu gaśniczego.
Nasz zespół z łatwością opracuje lub zaktualizuje dla Twojego obiektu plany ewakuacyjne, które będą czytelne i przejrzyste dla każdego użytkownika.

W/w dokumenty opracowujemy w porozumieniu z klientem, na plany ewakuacyjne możemy nanieść m.in.:

 • wykaz telefonów alarmowych,
 • postępowanie w przypadku powstania zagrożenia pożarowego,
 • sposoby alarmowania.

Całość zleconych prac realizujemy z ogromną starannością.

Plany ewakuacyjne – przepisy

Opracowanie i wywieszenie planów ewakuacyjnych jest wymagane w:

 • publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69);
 • muzeach na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 229, poz. 1528);