• INSTRUKCJA ROZMIESZCZANIA ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA

  INSTRUKCJA ROZMIESZCZANIA ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA

  Ogólne wymagania dotyczące rozmieszczania oświetlenia oraz znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych. 1. System oświetlenia i oznakowania dróg ewakuacyjnych polega na odpowiednim dobraniu sposobu oświetlenia drogi ewakuacyjnej z...

 • Odbiory budynków przez Państwową Straż Pożarną

  Odbiory budynków przez Państwową Straż Pożarną

  CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ DO ODBIORU BUDYNKU PRZEZ Państwową straż Pożarną (PSP) Kompetencje w zakresie odbiorów budynków Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”  - Inwestor, w stosunku do którego...

 • Często zadawane pytania dot. ppoż.

  Często zadawane pytania dot. ppoż.

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA! 1. Czy jest obowiązek wykonywania przeglądu gaśnic samochodowych ? Przeglądy techniczne gaśnic przenośnych do zabezpieczenia Państwa samochodów, przeważnie są to gaśnice jedno kilogramowe ze środkiem gaśniczym ABC...

 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

  Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

  Instalacje elektryczne w czasie pożaru – przeciwpożarowy wyłącznik prądu   Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich...

 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

    INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO - WYMAGANIA, ZAWARTOŚĆ, AKTUALIZACJE Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego  jest analizą warunków ochrony przeciwpożarowej oraz określenie sposobów postępowania pracowników danego przedsiębiorstwa w...

 • NIE DLA CZADU

  NIE DLA CZADU

  Tlenek węgla, popularnie zwany czadem, powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek...

 • Hydranty zewnętrzne

  Hydranty zewnętrzne

  Hydranty – wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne Wymagana wydajność sieci wodociągowej przy uwzględnieniu zapotrzebowania przeciwpożarowego Sieć wodociągowa służąca również do celów przeciwpożarowych powinna zapewnić łączne...

 • Gaśnice

  Gaśnice

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające...

 • Hydranty wewnętrzne

  Hydranty wewnętrzne

  Hydranty wewnętrzne - rodzaje, zastosowanie, przepisy prawa   Hydrant wewnętrzny - jest urządzeniem umieszczonym na sieci wodociągowej wewnętrznej, służącym do poboru wody, celem gaszenia pożarów grupy A. Umożliwia on...