Zabezpieczenie przejść instalacyjnych i dylatacji

Oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązania mające na celu przeciwpożarowe zabezpieczenie przepustów instalacyjnych: 
przejście kablowe piła
 • rurowych
 • mieszanych,
 • zabezpieczenie dylatacji.

Zabezpieczamy do klasy odporności ogniowej EI 30 – EI 240 dobierając produkty, które są dostępne na rynku w sposób zapewniający odpowiednią cenę i jakość.

Możemy wykonać dla Państwa:

 • przepusty instalacji elektrycznej – przewody kablowe
 • pojedyncze
 • kable w peszlu,
 • trasy kablowe,
 • przepusty instalacji sanitarnej – rury palne, niepalne
 • rury pojedyncze,
 • zespół rur,
 • klasa odporności ogniowej
 • od EI 15 do EI 240

KROK PIERWSZY – INWENTARYZACJA BUDYNKU

Nasz zespół pomoże Ci w szybkiej realizacji inwestycji. Niezbędna jest wizyta u klienta, która będzie miała na celu określenie:

 • ilości przejść instalacyjnych,
 • rodzaju przejść,
 • lokalizacji przepustów,
 • zakresu prac,

KROK DRUGI – DOBÓR PRODUKTÓW  I DOSTAWA

Na tym etapie pomożemy Ci dobrać produkty do wykonania przepustów instalacyjnych oraz wycenimy koszt realizacji zlecenia.

KROK TRZECI – MONTAŻ

Dzięki zgranej i pracowitej grupie naszych pracowników prace związane wykonywaniem przepustów technicznych odbywają się sprawnie i estetycznie. Podczas montażu dbamy o porządek w miejscu pracy i staramy się ograniczyć utrudnienia związane z prowadzonymi pracami do minimum.

KROK CZWARTY – KONSERWACJA SYSTEMU ODDYMIANIA

Po wykonaniu zlecenia przekazujemy zleceniodawcy niezbędne dokumenty umożliwiające sprawne odebranie budynku i oddanie go do użytkowania.

Kiedy należy wykonać zabezpieczenia ppoż. przejść instalacyjnych w oddzieleniach ppoż. ?

Obowiązujące przepisy z zakresu ochrony ppoż. wymagają podziału budynku na strefy pożarowe oraz wydzielenia pożarowego takich pomieszczeń jak np. kotłownie, pom. wentylatorów oraz inne pom. techniczne.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych kablowych lub rurowych przez ścianę oddzielenia pożarowego mają na celu nie dopuszczenie do rozprzestrzeniania się pożaru przez przejście instalacyjne. Przepust instalacyjny powinien być wykonany w tej samej klasie odporności ogniowej co ściana oddzielenia ppoż.