Z doświadczenia wiemy, że część praktyczna jest najbardziej chcianą formą szkolenia ppoż., ponieważ:

  • mamy możliwość ugaszenia: cieczy, gazu oraz materiału stałego,
  • korzystamy z wielu rodzajów gaśnic: proszkowe, śniegowe, pianowe,
  • spalanie materiałów pokazuje szkolonym osobom jaki wpływ ma wiatr podczas pożaru,
  • dowiadujemy się jaką bezpieczną odległość należy zachować,
  • podczas szkolenia korzystamy z hydrantów zewnętrznych,
  • poznajemy materiały palne występujące na terenie firmy – gasimy je, uświadamiamy sobie prędkość spalania i rozprzestrzenia ognia,
  • poznajemy temperatury zapłonu, samozapłonu itp.