Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeprowadzą u Państwa nasi pracownicy, którzy na co dzień pracują w Zespołach Ratownictwa Medycznego. Świadczy to o tym, iż posiadają obszerną wiedzę teoretyczną a co najważniejsze praktyczną. Z wykształcenia są ratownikami medycznymi i na każdym dyżurze z pasją udzielają pomocy innym oraz ratują życia osobom poszkodowanym.

Podczas szkolenia teoretycznego omawiamy następujące tematy:

 • ocena miejsca zdarzenia,
 • wzywanie pogotowia ratunkowego, numery alarmowe,
 • korzystanie ze środków ochrony osobistej,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
 • zadławienie (dorosłych) – algorytm postępowania,
 • postępowanie w przypadku masywnych krwotoków,
 • postępowanie we wstrząsie uczuleniowym,
 • postępowanie z osobą nieprzytomną – pozycja bezpieczna,
 • bandażowanie i opatrywanie ran,
 • unieruchamianie kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań,
 • postępowanie przy urazie kręgosłupa i zabezpieczenie poszkodowanego,
 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego.