Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Opracowywanie przedmiotowego dokumentu należy do  czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

czytaj więcej

Instrukcje imprez masowych

Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa.

czytaj więcej

Ocena Zagrożenia Wybuchem

Jeżeli w Twojej firmie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem, skontaktuj się z nami.

czytaj więcej

Obliczenia gęstości obciążenia ogniowego

Obciążenie ogniowe przedstawia ilość materiału palnego jaki jest zgromadzony na danej powierzchni.

czytaj więcej

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu z przepisami przeciwpożarowymi.

czytaj więcej

Ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony PPOŻ.

są wymogiem określonym odpowiednimi przepisami.

czytaj więcej

Plany ewakuacyjne

Plany ewakuacyjne zazwyczaj są umieszczane na ścianach ciągów komunikacyjnych.

czytaj więcej