Po omówionej części teoretycznej przechodzimy do praktyki, realizując zakres teoretyczny w praktyce:

 • oceniamy miejsce zdarzenia – czy jest bezpiecznie dla nas i poszkodowanego,
 • alarmujemy osoby w najbliższym otoczeniu, wzywamy pogotowie ratunkowe,
 • korzystamy z apteczki zlokalizowanej na terenie zakładu,
 • ćwiczymy resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie,
 • ćwiczymy postępowanie przy zadławieniach,
 • powtarzamy postępowanie przy masywnych krwotokach,
 • ćwiczymy postępowanie przy wstrząsach uczuleniowych,
 • powtarzamy ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
 • opatrywanie ran z bandażowaniem,
 • unieruchamianie kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań,
 • postępowanie przy urazie kręgosłupa i zabezpieczenie poszkodowanego,
 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanego.