Systemy przeciwpożarowe

  • system sygnalizacji pożaru
  • systemy oddymiania

czytaj więcej

Drzwi i bramy PPOŻ.

Obciążenie ogniowe przedstawia ilość materiału palnego jaki jest zgromadzony na danej powierzchni.

czytaj więcej

Gaśnice

Analizujemy, obliczamy i dostarczamy niezbędną ilość gaśnic odpowiednich dla Twojego zakładu pracy.

czytaj więcej

Hydranty

Oferujemy najszerszy zakres usług związany z pomiarami hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

czytaj więcej