Oferujemy Państwu szkolenie ppoż. które jest przeprowadzane dwu etapowo. W pierwszym etapie omawiamy część teoretyczną a następnie przechodzimy do części najważniejszej czyli praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Zawsze staramy się przygotować szkolenie odnoszące się do zagrożeń pożarowych jakie mogą wystąpić na terenie przedsiębiorstwa, które zleca wykonanie szkolenia przeciwpożarowego dla swoich pracowników (wyznaczonej grupy pracowników).

Podczas szkolenia teoretycznego omawiamy następujące tematy:

  • regulacje prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • podstawowe pojęcia dotyczące procesu spalania,
  • zagrożenia pożarowe w miejscu pracy, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
  • zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
  • zadania i obowiązki w przypadku powstania pożaru, sposoby alarmowania,
  • ewakuacja osób, mienia, drogi ewakuacyjne,
  • sprzęt i urządzenia gaśnicze, środki gaśnicze,
  • znajomość praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.