KANAŁY KABLOWE
 
Wytyczne projektowe
 
Elektryczne kable i przewody z praktycznych względów często prowadzone są w korytarzach, z których następnie rozchodzą się do sąsiednich pomieszczeń. Ponieważ korytarze na ogół pełnią rolę dróg ewakuacyjnych, instalacje te stwarzają bardzo poważne niebezpieczeństwo. W przypadku pożaru kabli wskutek np.: krótkotrwałego przepięcia, ewakuacja może być znacznie utrudniona przez gwałtowne rozprzestrzenianie się dymu i wysokie stężenie toksycznych gazów pożarowych nawet gdy klatka schodowa została wyposażona w instalację systemu oddymiania.
Z punktu widzenia biernej ochroy przeciwpożarowej można zaproponować dwa rozwiązania:
• samodzielne przegrody sufitowe w systemie Promat,
• kanały kablowe z płyt PROMATECT®, tworzące własną „strefę pożarową” dla kabli. 
 
Kanały kablowe PROMATECT® chronią kable i przewody elektryczne przed skutkami pożaru otoczenia, zapewniając ciągłość dostawy energii i sygnału odpowiednio przez 30, 60, 90 i 120 minut. Zastosowanie kanałów kablowych PROMATECT® gwarantuje pełną sprawność i skuteczne działanie urządzeń i instalacji, które muszą w przypadku pożaru zachować funkcjonalność. Do takich urządzeń m.in. należą: 
• urządzenia tryskaczowe 
• urządzenia sygnalizacji pożarowej 
• windy pożarowe 
• oświetlenie ewakuacyjne 
• urządzenia oddymiające 
• awaryjne instalacje elektryczne itd. 
 

Projektując kanały kablowe należy uwzględnić:

  • wymaganą klasę odporności ogniowej
  • maksymalne wymiary i przekrój kanału
  • czy istnieje możliwość nagrzewania się kabli
  • wysokość użytkową pomieszczenia w którym ma być prowadzona instalacja
  • wilgotność środowiska w którym będą prowadzone kanały
  • ciężar kabli przypadający na 1 metr bieżący kanału.

Zalety

  • Zachowanie ciągłości sygnału i dostawy energii do 120 minut,
  • Możliwość wykonania kanału jednostronnego,
  • Brak konieczności zabezpieczenia zawiesi.

 

kanał kablowy

 

zabezpieczenie ogniochronne kanału kablowego