CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA!

1. Czy jest obowiązek wykonywania przeglądu gaśnic samochodowych ?

Przeglądy techniczne gaśnic przenośnych do zabezpieczenia Państwa samochodów, przeważnie są to gaśnice jedno kilogramowe ze środkiem gaśniczym ABC lub BC powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, która znajduje się na etykiecie wyrobu (gaśnicy). 

Jeżeli producent gaśnicy wskazuje termin produkcji 2018 r. i zaleca przeglądy 12 miesięcy to przegląd taki powinien być wykonany przed końcem 2019 r.