OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

Operat Przeciwpożarowy Ustawa o Odpadach

 

W związku ze zmianami które wprowadza USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw nasz zespół wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom przepisów ppoż. przygotowuje dla podmiotów zobowiązanych do przedstawienia właściwemu organowi „operat przeciwpożarowy” zgodnie z art. 42. ust. 4b. pkt 1. ustawy o odpadach.

Operat przeciwpożarowy jest niezbędny do złożenia wniosku o zezwolenia na zbieranie, przetawrzanie, wytwarzanie odpadów oraz uzyskania pozytywnego postanowienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowe instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgadniany jest z Komendantem Powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Operat Przeciwpożarowy dla Składowisk Odpadów

Dokumentację dla przedsiębiorców magazynujących odpady opracowują osoby posiadające odpowiednie kwalifikacji, w zależności od zakresu wymaganych pozwoleń:

  • rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
  • inżynier pożarnictwa,
  • specjaliści posiadający potwierdzenie kompetencji.

Na każdym etapie wymaganych uzgodnień firma  FIRE SAVE świadczy usługi w zakresie reprezentowania zakładów i przedsiębiorców w wymaganym zakresie przed właściwymi Organami Państwowej Straży Pożarnej.